Vertaling uit het investers SEC FILLING BIONTECH document

https://investors.biontech.de/node/11931/html#ic5e06a05a31d4c4491031d3208cef8c2_2806

D. Risicofactoren
Onze activiteiten zijn onderhevig aan verschillende risico’s, waaronder de hieronder beschreven risico’s. U dient zorgvuldig de risico’s en onzekerheden te overwegen die hieronder en in onze toekomstige deponeringen worden beschreven. Als een van de volgende risico’s zich voordoet, kunnen onze activiteiten, financiële toestand, bedrijfsresultaten en vooruitzichten wezenlijk en ongunstig worden beïnvloed. Daarnaast kunnen risico’s en onzekerheden die ons op dit moment niet bekend zijn of die wij op dit moment als onbelangrijk beschouwen ook een wezenlijk nadelige invloed hebben op onze activiteiten, financiële toestand, bedrijfsresultaten en/of vooruitzichten.
Beleggen in de ADS’s brengt verschillende risico’s met zich mee. U dient de zaken die in dit jaarverslag worden besproken onder het kopje “Risicofactoren” zorgvuldig te lezen en te overwegen, waaronder de volgende risico’s:


-Onze inkomsten hangen sterk af van de verkoop van ons COVID-19 vaccin, en onze toekomstige inkomsten uit ons COVID-19 vaccin zijn onzeker.


-Onze gerapporteerde commerciële inkomsten zijn gebaseerd op voorlopige schattingen van de verkoop en kosten van het COVID-19 vaccin van Pfizer Inc, of Pfizer, aangezien het fiscale kwartaal van Pfizer voor dochterondernemingen buiten de Verenigde Staten verschilt van dat van ons en een extra tijdvertraging creëert. Deze schattingen zullen in toekomstige perioden waarschijnlijk veranderen, wat een impact zal hebben op onze gerapporteerde financiële resultaten.


-Het is mogelijk dat wij niet in staat zijn om voldoende werkzaamheid of veiligheid van ons COVID-19 vaccin en/of variant-specifieke formuleringen aan te tonen om permanente wettelijke goedkeuring te verkrijgen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, of andere landen waar het is goedgekeurd voor noodgebruik of waar het voorwaardelijke goedkeuring voor het op de markt brengen heeft gekregen.


Er kunnen zich belangrijke negatieve gebeurtenissen voordoen tijdens onze klinische studies of zelfs na het verkrijgen van de reglementaire goedkeuring, die de klinische studies kunnen vertragen of beëindigen, de reglementaire goedkeuring of de aanvaarding op de markt van één van onze kandidaat-producten kunnen vertragen of verhinderen.


-We hebben te maken met aanzienlijke concurrentie van andere makers van COVID-19-vaccins en zijn mogelijk niet in staat om een concurrerend marktaandeel voor ons COVID-19-vaccin te behouden.


-Wij hebben pas onlangs onze marketing- en verkooporganisatie opgebouwd. Als wij niet in staat zijn om onze marketing- en verkoopscapaciteiten zelf of via derden verder uit te bouwen, zijn wij misschien niet in staat om onze kandidaat-producten effectief op de markt te brengen en te verkopen in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden, indien ze goedgekeurd worden, of om inkomsten uit productverkoop te genereren.

By mo

Leave a Reply

Your email address will not be published.