De Brusselse Rechtbank van eerste aanleg heeft in kort geding de Belgische Staat gelast om binnen dertig dagen een einde te maken aan de Covid-maatregelen, op straffe van sancties. Een boete van 5.000 euro per dag is verschuldigd als de staat de beslissing niet naleeft.
— Lees op www.telegraaf.nl/nieuws/1657294638/rechtbank-belgie-overheid-moet-alle-coronamaatregelen-opheffen

By mo

Leave a Reply

Your email address will not be published.