Verklaring voor de BPOC-2020

Waarom ik wil verklaren voor uw Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie:
Ik wordt als arts, vader, opa, broer, burger op vele manieren geraakt door het coronabeleid. Dat
veroorzaakt bij mij, zoals bij veel mensen, verdriet, angst en tweespalt in familieverband. Maar ook
bezorgdheid voor de toekomst van mijn drie kinderen en acht kleinkinderen. Mijn oudste twee kleindochters
zijn dit jaar aan een studie begonnen waardoor ik uit de eerste hand ook hoor over de tragische impact van
het beleid voor studenten. Alle informatie over de nare sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen
van het coronabeleid doen mijn zorgen steeds meer toenemen.
Direct na de afkondiging van de eerste Lock-down zag ik met verbazing het gebrek aan democratische
controle in de 2e kamer. Er werd immers niet verlangd dat naast het verwachte nut van de Lock-down ook
de nadelige effecten in kaart werden gebracht.
Vanaf toen ben ik tot op heden, m.b.v. mijn algemene medische kennis en ervaring, het nieuws en de
wetenschap voor en tegen en coronabeleid gaan volgen en opzoeken. Ik zocht naar wetenschappelijke
systematische reviews door gerenommeerde onderzoekers die over een onderwerp alle wetenschap bij
elkaar haalden en analyseerden op betrouwbaarheid alvorens conclusies te trekken. Van deze speurtocht en
bevindingen wil ik hier verslag doen. Deze betrouwbare bronnen die ik hierna zal noemen, voeg ik als bijlage
bij deze verklaring, zodat al wat ik hierover zeg verifieerbaar is.
Ik hoop met deze verklaring bij te dragen aan de zo hard nodige waarheidsvinding, want mijn eindconclusie
is dat wetenschappelijk bezien het coronabeleid disproportioneel en onlogisch is. Op de ernstige sociale en
economische schade als gevolg van het corona beleid ga ik niet in, want dat is niet mijn vakgebied. Omdat
veel wat ik kan vermelden reeds eerder hier aan de orde was, zal ik aan de hand van mijn onderzoek en
bronnen de volgende belangrijke discussie-onderwerpen kort bespreken in de volgorde waarin ik mijn
bevindingen deed.

Lees hier de volledige verklaring van arts Jannes Koetsier.

Samenvatting en conclusies

 • 1. Social distancing, lock-down, mond-neus-maskers zijn niet zinvol om grote griep-achtige seizoen
  gebonden luchtweg-virus-infecties te bestrijden.
 • 2. PCR-testen zijn onbetrouwbaar als diagnosticum.
 • 3. De contact tracing i.c.m. een quarantaine maatregel zoals nu uitgevoerd, is niet zinvol.
 • 4. Asymptomatische verspreiding van covid is er niet, dus quarantaine van gezonde ook de PCR-positief
  geteste personen is ook om die reden zinloos.
 • 5. Er is effectieve medicatie voor vroegtijdige behandeling van covid in de thuissituatie, die helaas
  wereldwijd wordt tegengewerkt.
 • 6. Het vaccin is onvoldoende getest op werking en veiligheid maar is toch voorlopig goedgekeurd.
 • 7. De Great Barrington Declaration is ondertekend door vele tientallen professoren, artsen en
  wetenschappers internationaal, en stelt dat de samenleving bevrijd moet worden van alle maatregelen met
  de focus op gerichte bescherming van de kwetsbaren (bijlage bron nr 4)
  Mijn conclusies overziend is natuurlijk de grote vraag waarom gaat de regering door met dit zinloze beleid
  en waarom zijn zelfs de linkse partijen niet kritisch terwijl hun kiezers, ‘gewone werknemers,
  middenstanders, de zwakkeren in de samenleving’ de komende jaren het geld moeten op brengen dat nu
  verspild wordt aan zinloos corona beleid.
  Ik heb het antwoord op die vraag niet maar wil tot slot wel enkele opmerkingen maken.
 • Er is sprake van een zorg-capaciteit-crisis waarvan corona de schuld krijgt.
 • Preventie-advies met zinvolle supplementen (Vit-C-D en zink) wordt niet gegeven.
 • Er heerst een ‘virologen-dogma’ dat luchtweg-virussen altijd bestreden moeten worden.
 • Dat ‘virologen-dogma’ behoeft fundamenteel onderzoek over de rol van virussen in de natuur.
 • Overheid en de reguliere media communiceren eenzijdig met vooral het voeden van angst.
 • Kennelijk moet er kost wat kost gevaccineerd worden.
 • De ellende voor vele gezinnen is groot en de kosten van het corona-beleid zijn extreem hoog.
 • Nu voortschrijdend inzicht tonen is kennelijk zeer bedreigend voor beleidsverantwoordelijken.
  Op 9 januari 2021 ondertekend en naar waarheid en beste weten verklaard door:

By mo

Leave a Reply

Your email address will not be published.