Deze Bergse huisarts gruwt van ‘gedwongen’ inenting tegen corona

INTERVIEW

BERGEN OP ZOOM – Jan Vingerhoets (60) zit er verbouwereerd bij. Vlak voor de jaarwisseling uitte de huisarts in Bergen op Zoom via een post op LinkedIn zijn gewetensbezwaren en twijfels over de corona-vaccins en de ‘reclamecampagne’ waarmee de overheid iedereen wil overhalen tot inenting.

Dat heeft hij geweten. Het bericht ging viraal, de online brievenbus van de dokter ontplofte en binnen enkele dagen barstte zijn spreekkamer haast uit de voegen van alle bloemen, kaarten en flessen wijn. Kennelijk is een gevoelige snaar geraakt.

‘Wist niet wat me overkwam’

,,Ik wist niet wat me overkwam. Mensen, waarvan ik de meesten niet eens ken, die mij uitgebreid bedanken voor het ventileren van mijn zorgen. Dat ik gezegd heb wat zij zelf niet meer durven te zeggen. Dat ze blij zijn dat ik de moed had om mij uit te spreken. Ik moedig? Zo voel ik mij totaal niet. Het is juist een enorme worsteling. Maar het klopt wel dat ik niet wil wegduiken. Niet meer tenminste”, aldus Vingerhoets die gezegd wil hebben dat hij op persoonlijke titel spreekt, dus niet namens collega-artsen.

Mensen geven aan dat ze het moedig vinden dat ik mij uitspreek. Maar ik voel mij niet moedig. Het is juist een enorme worstelingJan Vingerhoets, Huisarts in Bergen op Zoom

De honderden reacties op zijn post maken volgens hem duidelijk dat veel mensen zich gedwongen voelen om een prik tegen Covid-19 te halen. Formeel is en blijft vaccineren een vrijwillige, individuele keuze, maar de maatschappelijke druk is inmiddels zo groot dat twijfelen, laat staan weigeren, haast geen optie is.

Corona-minister Hugo de Jonge zegt klip en klaar dat vaccineren een sociaal-maatschappelijke plicht is: je doet het niet voor jezelf, maar om kwetsbaren te beschermen. Wie wil dat niet in deze dodelijke tijd van pandemie?

‘Zelfbeschikkingsrecht niet aantasten’

Maar Vingerhoets gruwt van zo’n verplichting. Alles in hem verzet zich tegen aantasting van het zelfbeschikkingsrecht van patiënten. ,,Dat staat boven alles Het past een democratie niet om daaraan te tornen. Dit gaat over veel meer dan een virus. Het is hoog tijd om eerlijk en kritisch te beoordelen of we nu al kunnen vertrouwen op de vaccins.”

Het is hoog tijd om eerlijk en kritisch te kijken of we nu al kunnen vertrouwen op de vaccins

Voor alle duidelijkheid: de huisarts, al 27 jaar in het vak, gruwt evenzeer van virusontkenners. En hij is in de basis zeker niet tegen vaccineren. Vingerhoets baalt ervan dat zijn LinkedIn-bericht ook gedeeld is op Facebook-groepen die oproepen tot opstand omdat de overheid corona moedwillig zou inzetten om het volk klein te krijgen.  

,,Zij hebben mijn post misbruikt voor een boodschap die niet de mijne is. Ik wilde vooral een discussie aanzwengelen met vakgenoten en heb onderschat hoe sociale media werken. Heb nog geprobeerd om in contact te komen met die Facebookgroep, maar dat lukt dus niet.”

Nota bene: Vingerhoets verloor in maart 2020 zijn moeder aan corona. Ook in de eigen huisartsenpraktijk zijn patiënten bezweken aan de gevolgen van het nare virus. En toch is de dokter allerminst overtuigd van de verstrekkende corona-koers die het kabinet vaart.

‘Er is zoveel dat we niet weten’

Het haast blinde vertrouwen in werking en effectiviteit van de verschillende vaccins baart Vingerhoets grote zorgen. ,,Er is nog zoveel dat we gewoonweg niet weten. Zijn de vaccins veilig genoeg? Hoe beschermd zijn gevaccineerden feitelijk? Hoe zit het met de (bij)werking voor specifieke groepen zoals vrouwen in de vruchtbare leeftijd?”

,,Luister, ik laat me heel graag overtuigen dat we het goede aan het doen zijn. Ik steek mijn licht op bij collega-artsen, bel met ziekenhuizen, volg de vakliteratuur over internationale corona-onderzoeken. Het zou ook voor mij persoonlijk een hele geruststelling zijn als ik de wetenschappelijke bewijzen op tafel zie. Maar ik zie ze nog niet. De voordelen van de vaccins en van grootschalige vaccinatie zijn onvoldoende aangetoond. En toch is de indringende boodschap dat iedereen zich moet laten inenten.”

Is het niet begrijpelijk en goed te verdedigen dat er tempo wordt gemaakt? We zitten in de grootste gezondheidscrisis sinds de Spaanse Griep aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Wereldwijd zijn er al 1,8 miljoen corona-doden geteld. Ondertussen muteert het virus in besmettelijkere varianten.

,,Ik ben maar een gewone huisarts. Maar ik weet ook dat patiënten hun vertrouwen in mijn handen leggen. Zo van: als de dokter mij vaccineert, zal het wel goed zijn. Maar ik weet nog

 niet of het goed is. De dag komt steeds dichterbij dat vaccins in de huisartsenpraktijken arriveren en ik geacht wordt om honderden, misschien wel duizenden patiënten te prikken. Daar worstel ik mee, lig er letterlijk wakker van.”

Patiënten leggen hun vertrouwen in mijn handen. Zo van: als de dokter mij vaccineert, zal het wel goed zijnJan Vingerhoets, Huisarts in Bergen op Zoom

Vingerhoets zwijgt even. De emotie is hem aan te zien. Begint dan over een toelichting die bij het Pfizer-vaccin zat. Dat het niet geschikt zou zijn voor zwangeren. En dat vrouwen na vaccinatie hun eventuele wens om zwanger te worden enkele maanden moeten uitstellen.

,,Het waarom was niet duidelijk. Nu is die toelichting verdwenen. Waarom? Ook niet duidelijk. Zorgpersoneel wordt de komende tijd met voorrang gevaccineerd. Daar zitten veel jonge vrouwen tussen. Dan maak ik mij dus zorgen.”

Het RIVM stelt dat uit studies geen aanwijzingen zijn gekomen dat een coronavaccinatie tijdens de zwangerschap nadelige effecten heeft. Maar zekerheidshalve wordt de inenting afgeraden omdat er nog weinig over bekend is. 

,,Dat is precies wat ik bedoel. ‘Nog weinig over bekend’. Hoe lang zijn mensen na vaccinatie beschermd? Nog weinig over bekend. Helpt het vaccin tegen de Engelse variant? Waarschijnlijk wel, is het idee. Maar er is nog weinig over bekend. Als het zo belangrijk is om vooral kwetsbare ouderen te beschermen, waarom kiezen we er dan niet voor om -net zoals bij de griepprik gebeurt- alleen 60-plussers te vaccineren? Volgens mij is dat een relevante vraag. Maar een antwoord wordt nergens gegeven.”

Als het zo belangrijk is om kwetsbare ouderen te beschermen, waarom dan niet alleen 60-plus­sers vaccineren, zoals bij de griepprik gebeurt?Jan Vingerhoets , Huisarts

,,Ondertussen wordt wel de hele samenleving op slot gegooid. Neem de mondkapjes. Jaap van Dissel zag de medische noodzaak niet. Door toenemende maatschappelijke druk kwam er een dringend advies om de kapjes toch te dragen. En sinds 1 december is het verplicht, terwijl het OMT-team (adviseurs van het kabinet -red.) dat niet nodig vond. Dan zit je op een glijdende schaal wat betreft het inperken van de persoonlijke vrijheid. Dat weegt voor mij heel zwaar.”

Niemand wordt blij van vrijheid beperkende maatregelen. Als grootschalige vaccinatie naar uw overtuiging te vroeg komt of sowieso niet de oplossing, wat is dan wel de uitweg uit deze crisis?

,,Ik ben aangesloten bij het Artsen Covid Collectief, de vorig jaar opgerichte stichting van medische hulpverleners zoals huisartsen, medisch specialisten en specialisten ouderengeneeskunde die kritisch kijkt naar het coronabeleid. Veel maatregelen zijn buiten proportie en veroorzaken nevenschade. Mensen worden angstig, ze mogen elkaar niet opzoeken. Negatieve emoties voeren de boventoon.”

Mensen worden angstig, ze mogen elkaar niet opzoeken. In deze crisis voeren negatieve emoties de boventoonJan Vingerhoets, Huisarts

,,Heel recent is een onderzoek gepubliceerd onder de vlag van wereld gezondheidsorganisatie WHO dat met het bestaande medicijn Ivermectine (een infectiebestrijdingsmiddel -red.) goede resultaten worden geboekt tegen corona. We moeten de horizon verbreden en we moeten vooral discussie blijven voeren.”

,,Als mensen niet meer de vrijheid voelen om zich te uiten, zijn we pas echt op de verkeerde weg. Willen we een samenleving waarin mensen met een vaccinatiebewijs wel toegang krijgen tot theaters, restaurants of het vliegtuig en mensen zonder inenting niet? Ik vind dat doodeng.”

Rest de vraag wat u gaat doen als de vaccins in uw praktijk arriveren. Gaat u inenten of niet?

,,Ik ga niet dwars liggen in de zin dat ik patiënten actief afraad om zich te laten vaccineren. Maar als mensen twijfelen of vragen hebben, maak ik alle tijd voor een gesprek. De deur van mijn spreekkamer staat open. Ik zal naar eer en geweten antwoorden geven.”

In ziekenhuizen is deze week gestart met het vaccineren van medewerkers in de acute zorg.
In ziekenhuizen is deze week gestart met het vaccineren van medewerkers in de acute zorg. © ANP

Huisarts Jan Vingerhoets 

– Geboren in 1960 in Tilburg

– Sinds 1993 zelfstandig huisarts, eerst in Hoogerheide en vanaf 2008 in Bergen op Zoom. Houdt praktijk in medisch centrum De Grebbe.

– Naast zijn praktijk van 2013 tot 2016 verbonden aan de organisatie van overkoepelende West-Brabantse huisartsenposten met als aandachtsgebied de signalering en bestrijding van kindermishandeling.

– Sinds november 2018 verbonden aan het Expertisecentrum Euthanasie. Treedt op als onafhankelijk arts bij euthanasievragen en biedt steun en consultatie voor andere artsen die geconfronteerd worden met een vraag om euthanasie.

– Was van 1991 tot 2006 actief voor de medische afdeling van Amnesty International. Gespecialiseerd in het herkennen en onderzoeken van fysieke mishandeling en marteling.

– Was werkzaam als stafmedewerker Huisartsenopleiding van de Erasmus Universiteit en jarenlang betrokken bij nascholing van huisartsen. 

Bron: https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/deze-bergse-huisarts-gruwt-van-gedwongen-inenting-tegen-corona~af89d56f/

By mo

Leave a Reply

Your email address will not be published.