-WHO heeft in de jaren 70/80 een campagne gestart tegen roken, het WHO werd als socialistisch aangemerkt en betalingen werden ingetrokken etc.

-Daarmee in crisis tot eeuwwisseling.

-2003 brak SARS 1 uit met minder dan 1000 doden. WHO had destijds geen gezag maar gaf adviezen uit voor o.a lockdowns in China en Canada.

-In die tijd ging WHO failliet maar had wel gezorgd dat door deze adviezen etc. het dodental onder de 1000 bleef.

-WHO is destijds door onder andere stichtingen zoals die van Bill Gates geholpen met geld en terug op de kaart gezet.

-2005 nieuwe internationale gezondheidsregels, verplichtingen (een verdrag)in het leven geroepen. Die zijn destijds door 178 landen getekend in drie poses in drie jaar.

-De 178 landen die in 2005 getekend hebben.

https://www.who.int/ihr/legal_issues/states_parties/en/

-Hier zijn ze een binding aangegaan dat als het WHO een Pandemie afkondigt dat ze verplicht zijn geneesmiddelen in te kopen, Lock downs inschakelen, vliegverkeer stoppen

-2019 ontstond hieruit The Global Preparedness Monitoring Board is a joint arm of the WHO[1] and the World Bank.[2]

-De wereldbank en de Bill Gates foundation geeft meer geld uit aan gezondheids doeleinden dan de WHO

25—29 January 2021

https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/about

https://www.who.int/ihr/legal_issues/states_parties/en/

By mo

Leave a Reply

Your email address will not be published.